20.06.2018 r.

Projekt "Moja przyszłość-moja firma"- Protokół z wyboru ofert (Wybór Członków Komisji Rekrutacyjnej)

                     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    11.06.2018 r.

 

Projekt "Moja przyszłość-moja firma"- ogłoszenie (Wybór Członków Komisji Rekrutacyjnej)

Do pobrania:

                                                                                                                  -zał 1

                                                                                                                 -zał. 2

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                  18.05.2017 r.

 

Projekt "Moja przyszłość-moja firma"- ogłoszenie (wybór dostawcy cateringu)

Do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

 

          15.02.2017 r.

 

Projekt "Moja przyszłość-moja firma"-Protokół z wyboru ofert

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          06.02.2017 r.

 

Projekt "Moja przyszłość-moja firma"- ogłoszenie

Do pobrania:

-zał. 1

-zał. 2

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą Euro Support sp.j. w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Moja przyszłość-moja firma" nr projektu RPOP.07.03.00-16-0001/16 Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020.

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 46 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 70 osób (w tym min. 35 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.W wyniku oceny złożonych wniosków 46 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 46 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe.


Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo),w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.dotacje.izbarzem.opole.pl

 

 

Biuro projektu:

Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 77 454 31 73 wew. 29, Tel. kom. 508 129 940