W ramach możliwości finansowania inwestycji oferujemy Państwu następujące rodzaje kredytów, których warunki są ustalane indywidualnie z każdym klientem:

 

Kredyt mieszkaniowy:

ZABEZPIECZENIE: hipoteka na nieruchomości

WARUNKI SPŁATY KREDYTU: miesięczne raty kapitałowo – odsetkowe (równe bądź malejące)

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?

  • Klienci indywidualni ze źródłem dochodów:
  • umowa o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony,
  • kontrakt menedżerski
  • umowa zlecenia
  • umowa o dzieło
  • z działalności gospodarczej rozlicznej na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej, pełnej księgowości
  • dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości
  • emerytura, renta przyznana na czas nieokreślony
  • Osoby fizyczne wykonujące tzw. wolny zawód,

 

Dodatkowo mają Panstwo możliwość uzyskania:

Pożyczki hipotecznej

Kredytu samochodowego

Kredytów gotówkowych