- System zarządzania jakością w opiece długo i krótkoterminowej

- Asystet Seniora szkolenia i certyfikaty dla opiekunów

- Senior konsumentem dóbr i usług